Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.369) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie – Filia w Nowej Hucie organizuje i prowadzi wspomaganie:

– szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,
– bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną.

Dla nauczycieli bibliotekarzy organizowane są spotkania w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli szkół nowohuckich podczas których doskonalą swoją pracę i wymieniają doświadczenia oraz w formie indywidualnych konsultacji.

Konsultacje z zakresu organizacji i zarządzania biblioteką szkolną  oraz komputeryzacji biblioteki szkolnej  – po telefonicznym uzgodnieniu.

Marzena Sula-Matuszkiewicz – (12) 644 00 09

filia.nowahuta@pbw.edu.pl

 

Dla wszystkich nauczycieli różne zajęcia warsztatowe, podczas których zdobywają wiedzę i umiejętności przydatne w swojej pracy.