Historia

Początki Filii sięgają 1971 roku, kiedy to w Nowej Hucie została powołana Dzielnicowa Biblioteka Pedagogiczna, która do 1992 r. utrzymywana była z funduszy przeznaczonych na rozwój oświaty w Dzielnicy. Nadzór merytoryczny nad placówką od początku sprawowała Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie; od 1993 roku Filia podlega PBW także finansowo.

W ciągu swojego istnienia Biblioteka kilkakrotnie zmieniała siedzibę. W latach 1971–1990 biblioteka zajmowała pomieszczenia w Szkole Podstawowej na osiedlu Handlowym, następnie w Szkole Podstawowej nr 83 na osiedlu Willowym. W latach 1991-2017 biblioteka funkcjonowała w budynku na osiedlu Szkolnym 22, gdzie zajmowała lokal dwupoziomowy
o powierzchni około 500 m2. Od października 2017 roku biblioteka działa na os. Kościuszkowskim 2 A, w budynku dawnego Zespołu Szkół Zawodowych „Budostal”.

Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli, pracownicy placówek oświatowych i wychowawczych, ośrodków doskonalenia nauczycieli, nauczyciele akademiccy, maturzyści i słuchacze szkół pomaturalnych, studenci oraz osoby  uczące się i podnoszące kwalifikacje.