Placówka posiada duży zbiór czasopism pedagogicznych (ponad 3000 roczników – również archiwalnych, z lat 90-tych), metodycznych, społecznych, skierowanych do nauczycieli szkół i przedszkoli.

Z czasopism można korzystać na miejscu lub zrobić skan artykułów.

Wykaz czasopism bieżących:

 1. Biblioteka w Szkole – 1991-2011, 2014-…
 2. Hejnał Oświatowy – 1993-…
 3. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze – 1986-2011, 2014-…
 4. Remedium – 1999-2011, 2014-…
 5. Szkoła Specjalna – 1986-2011, 2014-…
 6. Wychowanie Na Co Dzień – 2004-2011, 2014-…
 7. Wychowanie w Przedszkolu – 1986-2011, 2014-…
 8. Wychowawca – 1993-2011, 2014-…
 9. Życie Szkoły – 1985-2011, 2014-…

Wykaz czasopism archiwalnych:

 1. Alkoholizm i Narkomania – 2001-2013
 2. Arteterapia – 2008-2013
 3. Bibliotekarz – 1972, 1975-2000
 4. Biblioterapeuta – 2008, 2009
 5. Biologia w Szkole – 1986-2009
 6. Bliżej Przedszkola – 2006-2009
 7. Chemia w Szkole – 1986-2009
 8. Chowanna – 1987-1990
 9. Chrońmy Przyrodę Ojczystą – 1986-1992
 10. Dyrektor Szkoły – 2006-2008
 11. Edukacja-Studia-Badania-Innowacje – 1986-2011, 2014-2016
 12. Edukacja dla Bezpieczeństwa – 2001-2005
 13. Edukacja i Dialog – 1991-2011
 14. Edukacja Medialna – 1999-2003
 15. Edukacja Ustawiczna Dorosłych – 2007-2010
 16. Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole – 2000-2006
 17. Fizyka w Szkole – 1986-2009
 18. Geografia w Szkole – 1985-2009
 19. Harcerstwo – 1986-1997
 20. Horyzonty Wychowania – 2002-2011 (nr 1, 3-20)
 21. Integracja – 2007-2012
 22. Języki Obce w Szkole – 1986-2003
 23. Język Polski w Szkole, kl. IV-VIII – 1984/85-1998/99
 24. Język Polski w Szkole, kl. IV-VI – 1999/2000- 2010/2011
 25. Język Polski w Gimnazjum – 1999/2000- 2010/2011
 26. Język Polski w Szkole Średniej – 1986/87-1998/99
 27. Język Polski w Liceum – 2001/2002- 2010/2011
 28. Kraków – 1986-1991
 29. Kultura Fizyczna – 1985-2000
 30. Kwartalnik Pedagogiczny – 1980-2011
 31. Literatura – 1982-1993
 32. Literatura na Świecie – 1986-2003
 33. Matematyka – 1986-2009
 34. Małżeństwo i Rodzina – 2004, 2005
 35. Mówią Wieki – 1963-2000
 36. Nauczanie Początkowe – 1981-1998
 37. Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane – 1999/2000-2010/2011
 38. Nauczyciel i Szkoła1996-2002, 2008-2011, 2014-2016
 39. Niebieska Linia – 1999-2007
 40. Niepełnosprawność i Rehabilitacja – 2008, 2009, 2014-2018
 41. Nowa Edukacja Zawodowa – 2000-2005
 42. Nowa Szkoła – 1986-2011, 2014-2017
 43. Opieka-Wychowanie-Terapia – 1993-2009
 44. Oświata Dorosłych – 1986-1990
 45. Pedagogika Społeczna – 2008
 46. Plastyka i Wychowanie – 1991-2000
 47. Plastyka w Szkole – 1986-1990
 48. Poezja – 1987-1990
 49. Polityka Społeczna – 2009
 50. Polonistyka – 1985-2009
 51. Poradnik Bibliotekarza – 1985-2011
 52. Poradnik Językowy – 1986-2003
 53. Poznaj Swój Kraj – 1986-2003
 54. Praca Socjalna – 2004-2011, 2014-2018
 55. Problemy Alkoholizmu – 1992-1995, 2000, 2001
 56. Problemy Narkomanii – 2002-2009
 57. Problemy Rodziny – 1986-1992
 58. Przegląd Biblioteczny – 1986-1994
 59. Przyjaciel Dziecka – 1986-2000
 60. Przyroda Polska – 1986-2000
 61. Psychologia w Szkole – 2005-2015
 62. Psychologia Wychowawcza – 1985-2000
 63. Rewalidacja – 1998-2005
 64. Rodzina i Szkoła – 1986-1989
 65. Ruch Pedagogiczny – 1985-1990
 66. Serwis Informacyjny – Narkomania – 1999, 2001-2006, 2011, 2014
 67. Społeczeństwo Otwarte – 1990-1993
 68. Studia Psychologiczne – 1989-1991
 69. Szkoła Zawodowa – 1986-2000
 70. Świat Nauki – 1993-1998
 71. Świat Problemów – 1999-2002
 72. Teatr – 1986-1992
 73. Twórczość – 1976-1985, 94-2000
 74. Wiadomości Historyczne – 1986-2003
 75. Wszystko dla Szkoły – 2009
 76. Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna – 1986-1988
 77. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne – 1989, 1993-2014
 78. Wychowanie Muzyczne w Szkole – 1986-2009
 79. Wychowanie Techniczne w Szkole – 1985-2006
 80. Z Otchłani Wieków – 1985-1988