Zajęcia edukacyjne w bibliotece

Zdjęcie przedstawia robota trzymającego w rękach Ziemię oraz napis w kolorze zielonym Ocal świat przed Klapaucjuszem

W dniach 21-22 oraz 28-29 października uczniowie klas IVa, VIa, VIb oraz VIIb ze Szkoły Podstawowej nr 64 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych pt. Ocal świat przed Klapaucjuszem! zrealizowanych w formie gry dydaktycznej w pomieszczeniach naszej biblioteki na Osiedlu Kościuszkowskim.

Ich celem było rozwinięcie wrażliwości ekologicznej uczniów z wykorzystaniem bajki S. Lema „Jak ocalał świat”, zapoznanie uczniów z twórczością S. Lema i utrwalenie wiadomości o cechach gatunku baśni i fantastyki oraz kształcenie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem i współpracy w grupie.

Uczniowie podczas gry zwiedzili 5 fantastycznych bytów, w których czekały na nich różne zadania. Zespoły w oparciu o wybrane fragmenty tekstu realizowały zadania z elementami programowania (z pomocą robota Photon), wykorzystania kodów QR, aplikacji komputerowych (aby odkryć mniej znane oblicze twórcy fantastyki naukowej – Stanisława Lema) oraz zadania kształcące twórcze myślenie (tworząc „niebyt” na wzór maszyny Turla odkrywali „nicość” i neologizmy). Za pomocą gry interaktywnej stworzonej w aplikacji Genial.ly mogli sprawdzić możliwości twórcze maszyny Turla a gra w klasy była okazją do poznania cech baśni i utworów fantastycznych oraz…ćwiczeń fizycznych.

Swoje pomysły z zakresu ekologii na ocalenie świata uczniowie zapisali na karteczkach i podzielili się nimi z koleżankami z klasy.

Dziękujemy za udział w zajęciach