3 grudnia w naszej bibliotece gościła Pani Małgorzata Swędrowska.

Pani Małgorzata jest absolwentką pedagogiki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Podyplomowych Studiów Teologiczno-Katechetycznych, trenerką, autorką książek dla dzieci – m.in. „Moja siostra, mój brat”, „Moja Mama Mój Tata”, „Moja Babcia Mój Dziadek”, „Elementarz w podskokach”, „Ala ma kota. Naturalna nauka czytania” oraz publikacji dla nauczycieli – „777 pomysłów na zabawy z książką”. Jest animatorką warsztatów literackich i spotkań z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym, prowadzi serię Czytanie znienacka pomagającą rodzicom wprowadzić swoje pociechy w świat literatury. W 2016 roku otrzymała nominację Polskiej Sekcji IBBY do nagrody za upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży a w 2018 nagrodę Pegazik za szerzenie idei czytania rodzinnego i grupowego.

Pani Małgorzata Swędrowska przeprowadziła warsztaty dla uczniów III klasy Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata w oparciu o koncepcję czytania wrażeniowego, „czyli sposobu na inicjowanie spotkań czytelniczych, łączących przeżycie tekstu literackiego z ruchem, rytmem, rymem i emocjami.

Czytanie wrażeniowe to też budowanie więzi dorosłego-czytacza-opowiadacza-interpretatora książki z dzieckiem lub grupą dzieci. Zaproszenie małych odbiorców do współtworzenia klimatu czytania poprzez wspólne otwieranie lektury za pomocą „hasła”, dopowiadania wybranych słów oraz wyrażania siebie w mimice twarzy, integracyjnych tańcach i innych formach aktywności fizycznej”.