Zdjęcie przedstawia plakat informujacy o konkursie Ale Kosmos - kodujemy Lema

„Ale Kosmos – kodujemy Lema” – VII Konkurs Filialny   

12 września 2021 roku przypada setna rocznica urodzin Stanisława Lema – jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy, eseistów, futurologów i filozofów XX wieku. Doceniając dorobek pisarza oraz wpływ jego twórczości na rozwój kultury polskiej i światowej Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2021 Rokiem Stanisława Lema. 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie wraz z Filiami w Chrzanowie, Miechowie, Nowej Hucie, Olkuszu, Oświęcimiu, Proszowicach i  Wadowicach zaprasza szkoły podstawowe z województwa małopolskiego do wzięcia udziału w konkursie 

„Ale Kosmos – kodujemy Lema”. 

Celem konkursu jest upamiętnienie Roku Stanisława Lema, upowszechnienie wiedzy o życiu  
i twórczości pisarza,  rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, stymulacja logicznego i kreatywnego myślenia poprzez programowanie, oraz kształtowanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej uczestników.   

PATRONAT HONOROWY  

Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski

 Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak 

PATRONAT MEDIALNY 

Miesięcznik „Hejnał Oświatowy” 

PARTNERZY 

Muzeum Inżynierii Miejskiej 

Logo Wydawnictwa Literatura

Wydawnictwo Literatura 

Wydawnictwo Literackie

Adresaci: uczniowie klas VI-VIIIszkół podstawowych z miasta i gminy Kraków oraz powiatów: chrzanowskiego, krakowskiego, miechowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego  
i wadowickiego.  

Zadanie: Stworzenie przez ucznia gry w języku programowania Scratch, inspirowanej wybranymi utworami Stanisława Lema.. 

Terminy

 15 IX-18 XI 2021 r.  przesyłanie prac konkursowych 
2 XII 2021 r.  ogłoszenie wyników 

Zgłoszenia: Forma zgłoszenia prac wraz z wymaganymi dokumentami zawarta jest w Regulaminie

Zwycięzcy Konkursu (miejsca I, II, III) otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy!   

Więcej informacji oraz warunki udziału w konkursie dostępne są w Regulaminie. 

Kontakt:  

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: lem2021@pbw.edu.pl  

Informacje: 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Nowej Hucie
Tel.: 12 644 00 09
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Wydział Współpracy ze Środowiskiem:
Tel.: 12 427 33 77 w. 21, tel. kom.: 570 298 500

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!