Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Filia w Nowej Hucie
Kraków, 31-858
os. Kościuszkowskie 2a

tel.: 12 644 00 09
e-mail: filia.nowahuta@pbw.edu.pl