Działalność informacyjno-bibliograficzna

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – Filia w Nowej Hucie poprzez rozbudowany warsztat informacyjno-bibliograficzny stara się zaspokoić potrzeby edukacyjne środowiska oświatowego jak i równie szerokiej rzeszy studentów i osób dokształcających się.

Warsztat informacyjno-bibliograficzny dostosowany jest do potrzeb użytkowników biblioteki. Tworzona na przestrzeni lat kartoteka zagadnieniowa, która gromadzi artykuły z czasopism z pedagogiki, historii literatury polskiej i obcej, bibliotekoznawstwa, współczesnych  zagadnień, scenariusze i montaże, liczy ponad 500 haseł i stanowi podstawę dla poszukujących materiałów do prac dyplomowych, magisterskich, czy do referatów na konferencje oraz służy nauczycielom pomocą w rozwiązywaniu problemów w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Pracownicy biblioteki w oparciu o własny księgozbiór tworzą zestawienia bibliograficzne, (często również na indywidualne zapotrzebowania czytelników), które pomagają w znalezieniu materiałów do pracy. Obecnie jest opracowanych ok. 80 tematów, będących reakcją na wzrost zainteresowania określonym tematem czy związanych z aktualnymi kierunkami polityki oświatowej państwa.

Kartoteka zagadnieniowa z czasopism jak i inne składniki warsztatu informacyjno-bibliograficznego cieszą się dużą popularnością wśród czytelników, ułatwiając drogę do poszukiwanych opracowań. Pracownicy biblioteki oferują pomoc merytoryczną w pozyskiwaniu książek, artykułów, różnych informacji, pomagają w poszukiwaniu literatury na wybrany temat, w doborze odpowiednich materiałów lekturowych, udzielają porad bibliograficznych i bibliotecznych stosownie do potrzeb zainteresowanych.