Na zdjęciu przedstawiony jest obraz Jana Matejki Konstytucja 3 Maja 1791 roku

Rok 2021 został ogłoszony rokiem Konstytucji 3 Maja. W tym roku mija 230 lat od ustanowienia tej ważnej dla naszej historii Ustawy.

Konstytucja 3 maja, to właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja, którą uchwalił 3 maja 1791 roku król Stanisław August Poniatowski. Ustawa ta regulowała ustrój prawny ówczesnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja była pierwszą w Europie oraz drugą na świecie tuż po konstytucji amerykańskiej z 1787 roku, która została spisana. Zapoczątkowała ona reformy ustrojowe, choć nie zlikwidowała ówczesnych podziałów stanowych.

Jej setną rocznicę uchwalenia (w 1891 roku) obchodzono w Warszawie oraz w Galicji. Konstytucja była też inspiracją dla wielu artystów, m.in. Jana Matejki, który namalował obraz „Konstytucja 3 Maja 1791 roku”, Adama Mickiewicza, który nawiązał do niej w „Panu Tadeuszu”.

Zapraszamy do gry, która przybliży historię powstania i obchodów Konstytucji.

Konstytucja 3 Maja