Na żółtym tle widać smoka i napis Legendy

Ćwiczenia interaktywne dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej

Zapraszamy uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej do sprawdzenia swojej wiedzy o legendach polskich. Zadania interaktywne sprawdzające ich znajomość zamieszczone są pod linkiem

Legendy polskie